Blog

Walory naturalne Dźwirzyna

Spread the love


Morze
Bałtyk w rejonie Dźwirzyna, dzięki oddaleniu od zlewni dużych rzek i aglomeracji miejskich, jest szczególnie czysty. Ma na to również wpływ pełne skanalizowanie terenów dorzecza rzeki Parsęty, która wpada do morza w Kołobrzegu. Woda o niewysokim zasoleniu (7%) sprzyja morskim kąpielom. Dźwirzyńska plaża stanowi część Wybrzeża Trzebiatowskiego.
Plaża
Swój wyjątkowo jasny i drobny piasek plaża w Dźwirzynie zawdzięcza ukształtowaniu dna morskiego, zalegającym w pobliżu piaskom i przynoszącym je na brzeg prądom morskim . Piasek to skała, kształtowała się na przestrzeni tysiącleci w procesach powstawania Morza Bałtyckiego pod wpływem przemieszczającego się lodowca. Swą jasną barwę zawdzięcza obecności jasnych minerałów oprócz kwarcu także cyrkonu i rutylu. Wyjątkowo szeroką plażę dźwirzyński brzeg zawdzięcza także nadmorskim wiejącym najczęściej z Północy i Zachodu wiatrom. Powietrze
Co to jest jod, wiemy. Niedowierzanie pojawia się na hasło aerozol morski. Jest to naturalnie występujące nad morzem, w wietrzne dni
zjawisko unoszenia bardzo drobnych cząsteczek wody. Efekt nieustannego falowania morza, które w tym ruchu zagarnia pod wodę pęcherzyki powietrza i potem to powietrze w postaci zmieszanej z wodą unosi w grzywach fal. Na powierzchni morza unosi się piana morska, wiatr porywa z niej cząsteczki wody, które niesie na ląd. Wdychajmy to powietrze z jodem podczas spacerów. To największa korzyść z pobytu nad morzem.
Lotne piaski
Dźwirzyno było od najdawniejszych czasów fragmentem lądu nieustannie zasypywanym przez piaski. Dopiero w XIX w. ludzie, którzy chcieli
związać się z tym miejscem, zaczęli sadzić sosnowy las. Sprowadzano nasiona drzew, które wyrosły w tym surowym klimacie. Sosny okazały
się drzewami wytrzymałymi na porywy wiatru, ekspansję piasku i surowe warunki sztormów. Z czasem wał wydmowy zaczął porastać gęsty nadmorski bór sosnowy, zwany bażynowym od rosnącej tu krzewinki – bażyny czarnej.
Piaskorośla
Roślinami, które zatrzymują piaski na brzegu morskim są piaskorośla: rośnie tu wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, honkenia piaskowa, lepiężnik, rukwiel nadmorska, mikołajek nadmorski. Gdy mamy szczęście, na plaży mniej uczęszczanej, na odcinkach pomiędzy Dźwirzynem a Grzybowem na piasku w najbliższej strefie wydm możemy spotkać całe połacie tych rzadkich i niespotykanych gdzie indziej roślin. Rośliny te często mają kolce, trawy bardzo ostre krawędzie, a niektóre mięsiste liście gromadzące zapasy wody.

Żródło: https://www.gmina.kolobrzeg.pl/strona-146-dzwirzyno.html


Spread the love
4 stycznia 2021 Blog
About Redaktor